• Jun 06, 1983
  • 128 min
  • Full-HD

Neznayka from our Yard (1983)

A funny story based on series of books about Neznayka by Nikolai Nosov. Directed by Irma Raush with the pseudonym Irina Yakovleva.

Category
Country
Soviet Union
Companies
Odessa Film Studio

Valeriy Songin

Neznayka

Andrey Levishchenko

Znayka

Anastasiya Sterligova

Sineglazka

Vladimir Torsuyev

The Magician

Yuri Torsuyev

The Magician

Recommended For You