• Jun 08, 1988
  • 91 min
  • Full-HD

Journey Across the Mainland (1988)

Joseph Kuo's final film.

Category
Country
Companies

Chen Chiu-Yen

Sung Yi-min

Gua Ah-leh

Ko Chun-Hsiung

Recommended For You