• May 03, 1945
  • 83 min
  • Full-HD

Sanshiro Sugata Part Two (1945)

In this government-suggested sequel, Sugata again grows as a judo master, and demonstrates his (and by extension, all Japanese) superiority to the foreign warrior.

Country
Japan
Companies
TOHO

Denjirō Ōkōchi

Shogoro Yano

Susumu Fujita

Sanshiro Sugata

Ryūnosuke Tsukigata

Gennosuke Higaki / Teshin Higaki, Gennosuke's younger brother

Akitake Kôno

Genzaburo Higaki

Yukiko Todoroki

Sayo

Sōji Kiyokawa

Yujiro Toda

Masayuki Mori

Yoshima Dan

Seiji Miyaguchi

Kohei Tsuzaki

Recommended For You