• Aug 14, 2020
  • 147 min
  • Full-HD

The Eight Hundred (2020)

In 1937, eight hundred Chinese soldiers fight under siege from a warehouse in the middle of the Shanghai battlefield, completely surrounded by the Japanese army.

Category
Country
Australia China
Companies
Beijing Diqi Yinxiang Entertainment Huayi Brothers Pictures Beijing Enlight Pictures Tencent Pictures South Australian Film Corporation Huaxia Film Distribution

Wang Qian-Yuan

Yang Guai

Zhang Yi

Old Abacus

Huang Zhizhong

Lao Hulu

Jiang Wu

Lao Tie

Oho Ou

Duan Wu

Du Chun

Lieutenant Colonel Xie Jinyuan

Vision Wei

Zhu Shengzhong

Tang Yixin

Yang Huimin

Recommended For You