• Jun 18, 2022
  • 106 min
  • Full-HD

One Week Friends (2022)

A high school student suffers from a strange amnesia, causing her memories to only last a week. After she befriends a new student, his kindness and persistence make her gradually open up.

Category
Country
China
Companies

Zhao Jinmai

Lin Xiangzhi

Lin Yi

Xu Youshu

Shen Yue

Song Xiaonan

Fan Shiran

Xu Jie

Zhang Chenxiao

Xu Yi

Wenjun Dai

Psychologist

Yan Fan

Lin Xiangzhi's Mother

Jin Yina

PE Teacher

Recommended For You